Pomiary elektryczne Legnica – na czym polegają?

Każda instalacja elektryczna w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych czy też w firmach wymaga wykonania szeregu pomiarów elektrycznych. W tak istotnych kwestiach niezwykle ważne jest bezpieczeństwo. Dlatego polecamy korzystać z pomocy najlepszych specjalistów w firmie MS Team.

Pomiary elektryczne Legnica – jaki jest ich cel?

Celem pomiarów elektrycznych jest przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa dla osób, które będą znajdować się w pobliżu instalacji elektrycznych np. w miejscu pracy czy w domu. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym.

Przy pomiarach najpierw dokonujemy oględzin – ogólne rozeznanie na temat przewodów i ich izolacji: czy nie są uszkodzone, bo w przeciwnym razie byłyby zagrożeniem dla osób przebywających na co dzień w pomieszczeniu. Należy również sprawdzić, czy urządzenia są właściwie podłączone, a kontakty przymocowane tak, aby znajdowały się z dala od natrysków i wanien kąpielowych. W przeciwnym razie gniazdka stwarzałyby zagrożenie dla elementów w pobliżu.

Po analizie wstępnej możemy przejść do właściwych pomiarów, wśród których wyodrębniamy ich trzy główne rodzaje: pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiar rezystancji izolacji.

Na czym polegają poszczególne pomiary elektryczne?

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – daje możliwość oceny szybkości wyłącznika zasilania (pomiar skuteczności zerowania). Pozwala sprawdzić, czy bezpiecznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa wyłączy zasilanie w momencie pojawienia się napięcia na metalowej obudowie sprzętu (np. lodówki czy pralki)

Badanie wyłączników różnicowoprądowych – weryfikuje czy wyłączniki przeciwporażeniowe zadziałają prawidłowo. Powinny natychmiast odłączać zasilanie w chwili zagrożenia.

Pomiar rezystancji izolacji – umożliwia określenie czy izolacja przewodów jest na wystarczająco wysokim poziomie, aby nie stwarzała zagrożenia porażenia prądem.

Jak często wykonywać pomiary instalacji elektrycznej

Częstotliwość badań okresowych instalacji elektrycznych jest zależna od wielu czynników. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę jej rodzaj, częstość i jakość konserwacji oraz gdzie została wykonana (jakie panują tam warunki zewnętrzne).

Prawo budowlane zakłada, że badanie instalacji elektrycznych powinno realizowane przynajmniej raz na pięć lat. Wszystko zgodnie z wyżej opisanymi rodzajami pomiarów.

Uprawnienia potrzebne do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej

Do sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz sporządzania protokołów z pomiarów konieczni są wykwalifikowani specjaliści. Wymagane świadectwa kwalifikacyjne z literą „D” – określają uprawnienia na stanowisku dozoru. Z kolei skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (instytucja wydająca świadectwa kwalifikacyjne). Podczas kontroli elektryk zobowiązany jest mieć specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania pomiarów z aktualnymi certyfikatami i kalibracją.

Skorzystaj z różnego rodzaju usług energetycznych oferowanych przez MS Team.  Zapraszamy do przeczytania również innych wpisów na naszym blogu.

Każda instalacja elektryczna w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych czy też w firmach wymaga wykonania szeregu pomiarów elektrycznych. W tak istotnych kwestiach niezwykle ważne jest bezpieczeństwo. Dlatego polecamy korzystać z pomocy najlepszych specjalistów w firmie MS Team.

Pomiary elektryczne Legnica – jaki jest ich cel?

Celem pomiarów elektrycznych jest przede wszystkim zagwarantowanie bezpieczeństwa dla osób, które będą znajdować się w pobliżu instalacji elektrycznych np. w miejscu pracy czy w domu. Wszystkie wykonywane czynności muszą być zgodne ze sztuką budowlaną i prawem budowlanym.

Przy pomiarach najpierw dokonujemy oględzin – ogólne rozeznanie na temat przewodów i ich izolacji: czy nie są uszkodzone, bo w przeciwnym razie byłyby zagrożeniem dla osób przebywających na co dzień w pomieszczeniu. Należy również sprawdzić, czy urządzenia są właściwie podłączone, a kontakty przymocowane tak, aby znajdowały się z dala od natrysków i wanien kąpielowych. W przeciwnym razie gniazdka stwarzałyby zagrożenie dla elementów w pobliżu.

Po analizie wstępnej możemy przejść do właściwych pomiarów, wśród których wyodrębniamy ich trzy główne rodzaje: pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiar rezystancji izolacji.

Na czym polegają poszczególne pomiary elektryczne?

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – daje możliwość oceny szybkości wyłącznika zasilania (pomiar skuteczności zerowania). Pozwala sprawdzić, czy bezpiecznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa wyłączy zasilanie w momencie pojawienia się napięcia na metalowej obudowie sprzętu (np. lodówki czy pralki)

Badanie wyłączników różnicowoprądowych – weryfikuje czy wyłączniki przeciwporażeniowe zadziałają prawidłowo. Powinny natychmiast odłączać zasilanie w chwili zagrożenia.

Pomiar rezystancji izolacji – umożliwia określenie czy izolacja przewodów jest na wystarczająco wysokim poziomie, aby nie stwarzała zagrożenia porażenia prądem.

Jak często wykonywać pomiary instalacji elektrycznej

Częstotliwość badań okresowych instalacji elektrycznych jest zależna od wielu czynników. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę jej rodzaj, częstość i jakość konserwacji oraz gdzie została wykonana (jakie panują tam warunki zewnętrzne).

Prawo budowlane zakłada, że badanie instalacji elektrycznych powinno realizowane przynajmniej raz na pięć lat. Wszystko zgodnie z wyżej opisanymi rodzajami pomiarów.

Uprawnienia potrzebne do wykonania pomiarów instalacji elektrycznej

Do sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz sporządzania protokołów z pomiarów konieczni są wykwalifikowani specjaliści. Wymagane świadectwa kwalifikacyjne z literą „D” – określają uprawnienia na stanowisku dozoru. Z kolei skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich (instytucja wydająca świadectwa kwalifikacyjne). Podczas kontroli elektryk zobowiązany jest mieć specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania pomiarów z aktualnymi certyfikatami i kalibracją.

Skorzystaj z różnego rodzaju usług energetycznych oferowanych przez MS Team.  Zapraszamy do przeczytania również innych wpisów na naszym blogu.